RHT là gì? Nghĩa của từ rht

RHT là gì?

RHT“Right-Hand Traffic” trong tiếng Anh.

RHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RHT“Right-Hand Traffic”.

Right-Hand Traffic: Giao thông bên tay phải.

Một số kiểu RHT viết tắt khác:

RHT Health Trust: Rht tin cậy sức khỏe.

Religare Health Trust: Tổ chức Y tế Trustare.

Retinohypothalamic tract: Đường võng mạc.

Randomized Hough Transform: Biến đổi Hough ngẫu nhiên.

Rural Hospitals Theorem: Định lý Bệnh viện Nông thôn.

Reduced height: Giảm chiều cao.

Retrogression Heat Treatment: Xử lý nhiệt ngược dòng.

Reverse Hierarchy Theory: Lý thuyết phân cấp ngược.

Rose Hill Transport: Vận chuyển đồi hoa hồng.

Giải thích ý nghĩa của RHT

RHT có nghĩa “Right-Hand Traffic”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thông bên tay phải”.