RIB là gì? Nghĩa của từ rib

RIB là gì?

RIB“Routing Information Base” trong tiếng Anh.

RIB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RIB“Routing Information Base”.

Routing Information Base: Bảng định tuyến.

Một số kiểu RIB viết tắt khác:

Remote Insight Board: Bảng điều khiển từ xa.

Retirement Insurance Benefits: Quyền lợi bảo hiểm hưu trí.

Romanian International Bank: Ngân hàng quốc tế Romania.

Rigid-hulled Inflatable Boat: Thuyền bơm hơi có thân cứng.

Giải thích ý nghĩa của RIB

RIB có nghĩa “Routing Information Base”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng định tuyến”.