RJ45 là gì? Nghĩa của từ rj45

RJ45 là gì?

RJ45“Registered Jack 45” trong tiếng Anh.

RJ45 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RJ45“Registered Jack 45”.

Registered Jack 45: Giắc cắm được đăng ký 45.
Tên của một loại dây cáp mạng dùng để kết nối internet. Nó là loại kết nối được dùng rất phổ biến trong lĩnh vực mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của RJ45

RJ45 có nghĩa “Registered Jack 45”, dịch sang tiếng Việt là “Giắc cắm được đăng ký 45”.