RLCD là gì? Nghĩa của từ rlcd

RLCD là gì?

RLCD“Rối loạn cương dương” trong tiếng Việt.

RLCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RLCD“Rối loạn cương dương”.

Rối loạn cương dương.

Giải thích ý nghĩa của RLCD

RLCD có nghĩa “Rối loạn cương dương” trong tiếng Việt.