RME là gì? Nghĩa của từ rme

RME là gì?

RME“Rolling My Eyes” trong tiếng Anh.

RME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RME“Rolling My Eyes”.

Rolling My Eyes: Đảo mắt.
Thuật ngữ, tiếng lóng dùng trong chat (nhắn tin) của nhiều bạn trẻ trên mạng internet.

Một số kiểu RME viết tắt khác:

Reaction Mass Efficiency: Hiệu quả khối lượng phản ứng.
Số liệu nhằm đánh giá phản ứng hóa học.

Receptor-Mediated Endocytosis: Tế bào nội bào qua trung gian thụ thể.
Một quá trình sinh học của tế bào.

Russell Mineral Equipment: Thiết bị khoáng Russell.

Rich Media Environment: Môi trường đa phương tiện.

Angloromani language: Ngôn ngữ Angloromani.
Một thứ tiếng hỗn hợp với từ vựng, cú pháp của Romani và Anh.

Griffiss International Airport: Sân bay quốc tế Griffiss.
Sân bay tại New York, Hoa Kỳ với RME dùng làm mã đại diện.

Giải thích ý nghĩa của RME

RME có nghĩa “Rolling My Eyes”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo mắt”.

Dùng thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau tùy các tình huống. Chẳng hạn như tâm trạng khó chịu, bực tức, khó hiểu, lúng túng, đang suy nghĩ.

Phổ biến nhất dùng để châm biếm một thứ gì đó, hoặc một ai đó trên mạng xã hội. Kiểu viết này cũng xuất hiện trong ngôn ngữ tin nhắn.