RQD là gì? Nghĩa của từ rqd

RQD là gì?

RQD“Rock-Quality Designation” trong tiếng Anh.

RQD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RQD“Rock-Quality Designation”.

Rock-Quality Designation: Chỉ định chất lượng đá.

Giải thích ý nghĩa của RQD

RQD có nghĩa “Rock-Quality Designation”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ định chất lượng đá”.