RRO là gì? Nghĩa của từ rro

RRO là gì?

RRO“Rent Repayment Order” trong tiếng Anh.

RRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RRO“Rent Repayment Order”.

Rent Repayment Order: Lệnh hoàn trả tiền thuê.
Tên một lệnh ở Vương quốc Anh mà theo đó người thuê nhà có quyền đòi lại tiền thuê nhà và các lợi ích nhà ở.

Một số kiểu RRO viết tắt khác:

Repeatable runout: Chạy lặp lại.

Radial run-out: Chạy hướng tâm.

Regulatory Reform Officer: Cán bộ cải cách quy định.

Giải thích ý nghĩa của RRO

RRO có nghĩa “Rent Repayment Order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh hoàn trả tiền thuê”.