RTC là gì? Nghĩa của từ rtc

RTC là gì?

RTC“Real-time clock” trong tiếng Anh.

RTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RTC“Real-time clock”.

Real-time clock: Đồng hồ thời gian thực.
Thiết bị điện tử được dùng để xác định chính xác thời gian dù thiết bị chính đang tạm thời không sử dụng đến.

Một số kiểu RTC viết tắt khác:

Real-time computing: Điện toán thời gian thực.

Real-time communication: Giao tiếp thời gian thực.

Right to Censor: Quyền kiểm duyệt.

Residential treatment center: Trung tâm điều trị nội trú.

Giải thích ý nghĩa của RTC

RTC có nghĩa “Real-time clock”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng hồ thời gian thực”.

Chẳng hạn như việc máy tính cá nhân khi đã tắt nguồn đi thì sau khi mở lại, thời gian vẫn hiển thị chính xác thời điểm hiện tại, đó chính là nhờ hoạt động của đồng hồ thời gian thực.