RYB là gì? Nghĩa của từ ryb

RYB là gì?

RYB“Red, Yellow, Blue” trong tiếng Anh.

RYB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RYB“Red, Yellow, Blue”.

Red, Yellow, Blue: Đỏ, Vàng, Xanh lam.

Giải thích ý nghĩa của RYB

RYB có nghĩa “Red, Yellow, Blue”, dịch sang tiếng Việt là “Đỏ, Vàng, Xanh lam”.