SCV là gì? Nghĩa của từ scv

SCV là gì?

SCV“Special Category Visa” trong tiếng Anh.

SCV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCV“Special Category Visa”.

Special Category Visa: Visa loại đặc biệt.

Một số kiểu SCV viết tắt khác:

Sons of Confederate Veterans: Con trai của các cựu chiến binh Liên minh.

Sumangali Cable Vision: Tầm nhìn cáp Sumangali.

Small Commercial Vehicle: Xe thương mại nhỏ.

Ski Club Vail: Câu lạc bộ trượt tuyết Vail.

St. Croix Valley: Thung lũng St. Croix.

Singapore Cable Vision: Tầm nhìn cáp Singapore.

Smoothed Cross Validation: Xác thực chữ thập được làm mịn.

Strawberry Crinkle Virus: Vi rút Strawberry Crinkle.

Small Commercial Vehicles: Xe thương mại nhỏ.

Santa Clara Valley: Thung lũng Santa Clara.

Salmonella-Containing Vacuole: Không bào chứa Salmonella.

Spontaneous Cephalic Version: Phiên bản Cephalic tự phát.

Sodalitium Christianae Vitae.

Santa Clarita Valley: Thung lũng Santa Clarita.

Short Commute Vehicle: Phương tiện đi lại ngắn.

Santa Clara Vanguard: Đội tiên phong Santa Clara.

Satellite-Controlled Vehicle: Xe điều khiển qua vệ tinh.

Giải thích ý nghĩa của SCV

SCV có nghĩa “Special Category Visa”, dịch sang tiếng Việt là “Visa loại đặc biệt”.