SDA là gì? Nghĩa của từ sda

SDA là gì?

SDA“Specific Dynamic Action” trong tiếng Anh.

SDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SDA“Specific Dynamic Action”.

Specific Dynamic Action: Tác dụng động lực đặc hiệu.
Thuật ngữ dùng để đề cập đến hiệu ứng nhiệt của thực phẩm.

Một số kiểu SDA viết tắt khác:

Structured Digital Abstract: Tóm tắt kỹ thuật số có cấu trúc.
Dùng trong việc mô tả mối quan hệ giữa các thực thể sinh học.

Screen Design Aid: Hỗ trợ thiết kế màn hình.

Serial Data Signal: Tín hiệu dữ liệu nối tiếp.

Scratch Drive Actuator: Thiết bị truyền động Scratch drive.

Stearidonic acid: Axit stearidonic.

Serotonin–Dopamine Antagonist: Thuốc đối kháng serotonin-dopamine.

Space Domain Awareness: Nhận thức về miền không gian.

Symbolic Data Analysis: Phân tích dữ liệu tượng trưng.

Same-Day Affirmation: Khẳng định trong ngày.

Severe Disablement Allowance: Trợ cấp tàn tật nặng.

Space Development Agency: Cơ quan phát triển không gian.

Southern Domestic Airspace: Vùng trời nội địa phía Nam.

Service Delivery Automation: Tự động hóa cung cấp dịch vụ.

Surface Design Association: Hiệp hội thiết kế bề mặt.

Sports Dietitians Australia: Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Úc.

Giải thích ý nghĩa của SDA

SDA có nghĩa “Specific Dynamic Action”, dịch sang tiếng Việt là “Tác dụng động lực đặc hiệu”.