SDNN là gì? Nghĩa của từ sdnn

SDNN là gì?

SDNN“San Diego News Network” trong tiếng Anh.

SDNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SDNN“San Diego News Network”.

San Diego News Network: Mạng tin tức San Diego.

Giải thích ý nghĩa của SDNN

SDNN có nghĩa “San Diego News Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng tin tức San Diego”.