SDT là gì? Nghĩa của từ sdt

SDT là gì?

SDT“Số điện thoại” trong tiếng Việt, “Self-Determination Theory” trong tiếng Anh.

SDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SDT“Số điện thoại”, “Self-Determination Theory”.

Số điện thoại.
Đây là từ bắt nguồn bởi kiểu viết không dấu "So Dien Thoai".

Self-Determination Theory: Lý thuyết tự quyết.
Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực tâm lý học.

Một số kiểu SDT viết tắt khác:

Service Description Table: Bảng mô tả dịch vụ.

Signal Detection Theory: Lý thuyết phát hiện tín hiệu.

Social Dominance Theory: Lý thuyết thống trị xã hội.

Scottish Dance Theatre: Nhà hát khiêu vũ Scotland.

Second Demographic Transition: Chuyển đổi nhân khẩu học thứ hai.

Sigma Delta Tau.
Tên quốc gia.

Society of Dairy Technology: Hiệp hội công nghệ sữa.

Session Data Transport: Truyền dữ liệu phiên.

Giải thích ý nghĩa của SDT

VIỆT NGỮ.

SDT có nghĩa “Số điện thoại” trong tiếng Việt.

Bằng cách lấy các chữ cái đầu của mỗi từ trong "So Dien Thoai" ta có được "SDT". Một kiểu viết phổ biến hơn vẫn hay được dùng đó là "SĐT".

NGOẠI NGỮ.

SDT có nghĩa “Self-Determination Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết tự quyết”.