SF&F là gì? Nghĩa của từ sf&f

SF&F là gì?

SF&F“Science fiction & fantasy” trong tiếng Anh.

SF&F là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SF&F“Science fiction & fantasy”.

Science fiction & fantasy: Khoa học viễn tưởng và giả tưởng.

Giải thích ý nghĩa của SF&F

SF&F có nghĩa “Science fiction & fantasy”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học viễn tưởng và giả tưởng”.