SF là gì? Nghĩa của từ sf

SF là gì?

SF“Super Fake” trong tiếng Anh.

SF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SF“Super Fake”.

Super Fake: Hàng nhái cao cấp.

Một số kiểu SF viết tắt khác:

Fleet Submarine: Hạm đội tàu ngầm.
Phân loại thân tàu của Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu.

San Francisco: Thành phố San Francisco (Hoa Kỳ).

Science fiction: Khoa học viễn tưởng.

South Africa: Nam Phi.
Mã quốc gia FIPS 10-4.

Speculative fiction: Hư cấu đầu cơ.

Special Forces: Các lực lượng đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SF

SF có nghĩa “Super Fake”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng nhái cao cấp”.