SFA là gì? Nghĩa của từ sfa

SFA là gì?

SFA“Sales force automation” trong tiếng Anh.

SFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFA“Sales force automation”.

Sales force automation: Tự động hóa lực lượng bán hàng.

Một số kiểu SFA viết tắt khác:

Saturated fatty acid: Axit béo bão hòa.

Scottish Football Association: Hiệp hội bóng đá Scotland.

Stephen F. Austin: Stephen F. Austin.
Đại học Bang.

Sudan Football Association: Hiệp hội bóng đá Sudan.

Giải thích ý nghĩa của SFA

SFA có nghĩa “Sales force automation”, dịch sang tiếng Việt là “Tự động hóa lực lượng bán hàng”.