SFAS là gì? Nghĩa của từ sfas

SFAS là gì?

SFAS“Special Forces Assessment and Selection” trong tiếng Anh.

SFAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFAS“Special Forces Assessment and Selection”.

Special Forces Assessment and Selection: Đánh giá và lựa chọn Lực lượng Đặc biệt.

Một số kiểu SFAS viết tắt khác:

Saturated Fatty Acids: Axit chứa các chất béo bão hòa.
SFAs.

Scottish Friendly Assurance Society: Hiệp hội đảm bảo thân thiện với người Scotland.

Giải thích ý nghĩa của SFAS

SFAS có nghĩa “Special Forces Assessment and Selection”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá và lựa chọn Lực lượng Đặc biệt”.