SG là gì? Nghĩa của từ sg

SG là gì?

SG“Sài Gòn” trong tiếng Việt, “Senegal” trong tiếng Anh.

SG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SG“Sài Gòn”, “Senegal”.

Sài Gòn.

Senegal: Senegal.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu SG viết tắt khác:

Singapore: Singapore.
mã ISO 3166.

Snow Grains: Hạt tuyết.
Mã METAR.

Study Group: Học nhóm.

Sango language: Ngôn ngữ Sango.
mã ISO 639-1: sg.

Seaborgium: Seaborgium.
Sg.

Giải thích ý nghĩa của SG

VIỆT NGỮ.

SG có nghĩa “Sài Gòn” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SG có nghĩa “Senegal”, dịch sang tiếng Việt là “Senegal”.