SGD là gì? Nghĩa của từ sgd

SGD là gì?

SGD“Sở giáo dục” trong tiếng Việt, “Singapore dollar” trong tiếng Anh.

SGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGD“Sở giáo dục”, “Singapore dollar”.

Sở giáo dục.

Singapore dollar: Đô la Singapore.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của SGD

VIỆT NGỮ.

SGD có nghĩa “Sở giáo dục” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SGD có nghĩa “Singapore dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Singapore”.