SGG là gì? Nghĩa của từ sgg

SGG là gì?

SGG“Siêu giảm giá” trong tiếng Việt, “Swiss-German Sign Language” trong tiếng Anh.

SGG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGG“Siêu giảm giá”, “Swiss-German Sign Language”.

Siêu giảm giá.

Swiss-German Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Thụy Sĩ-Đức.
Mã ISO 639: sgg.

Một số kiểu SGG viết tắt khác:

Shop giảm giá (cửa hàng giảm giá).

School of Geodesy and Geomatics: Trường trắc địa và địa lý.
Đại học Vũ Hán (Trung Quốc).

Sultanganj railway station: Ga đường sắt Sultanganj.
Mã ga: SGG (Ấn Độ).

Sermiligaaq Heliport: Sân bay trực thăng Sermiligaaq.

Giải thích ý nghĩa của SGG

VIỆT NGỮ.

SGG có nghĩa “Siêu giảm giá” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SGG có nghĩa “Swiss-German Sign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ ký hiệu Thụy Sĩ-Đức”.