SGK là gì? Nghĩa của từ sgk

SGK là gì?

SGK“Sách giáo khoa” trong tiếng Việt.

SGK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGK“Sách giáo khoa”.

Sách giáo khoa.

Giải thích ý nghĩa của SGK

SGK có nghĩa “Sách giáo khoa” trong tiếng Việt.