SGP là gì? Nghĩa của từ sgp

SGP là gì?

SGP“Singapore” trong tiếng Anh.

SGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGP“Singapore”.

Singapore: Singapore.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của SGP

SGP có nghĩa “Singapore”, dịch sang tiếng Việt là “Singapore”.