SGS là gì? Nghĩa của từ sgs

SGS là gì?

SGS“South Georgia and the South Sandwich Islands” trong tiếng Anh.

SGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGS“South Georgia and the South Sandwich Islands”.

South Georgia and the South Sandwich Islands: Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich.
bát quái ISO 3166.

Một số kiểu SGS viết tắt khác:

Svalbard Ground Station: Trạm mặt đất Svalbard.
Landsat.

Société Générale de Surveillance: Société Générale de Surveillance.

Giải thích ý nghĩa của SGS

SGS có nghĩa “South Georgia and the South Sandwich Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich”.