SGT là gì? Nghĩa của từ sgt

SGT là gì?

SGT“Saigontourist” trong tiếng Việt.

SGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SGT“Saigontourist”.

Saigontourist.

Giải thích ý nghĩa của SGT

SGT có nghĩa “Saigontourist” trong tiếng Việt.