SH là gì? Nghĩa của từ sh

SH là gì?

SH“Sinh hoạt” trong tiếng Việt, “Saint Helena” trong tiếng Anh.

SH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SH“Sinh hoạt”, “Saint Helena”.

Sinh hoạt.

Saint Helena: Saint Helena.
mã ISO 3166.

Một số kiểu SH viết tắt khác:

Serbo-Croatian language: Ngôn ngữ Serbo-Croatia.
mã ISO 639-1: sh.

Giải thích ý nghĩa của SH

VIỆT NGỮ.

SH có nghĩa “Sinh hoạt” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SH có nghĩa “Saint Helena”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Helena”.