SHF là gì? Nghĩa của từ shf

SHF là gì?

SHF“Super High Frequency” trong tiếng Anh.

SHF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHF“Super High Frequency”.

Super High Frequency: Tần số siêu cao.

Giải thích ý nghĩa của SHF

SHF có nghĩa “Super High Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số siêu cao”.