SHRA là gì? Nghĩa của từ shra

SHRA là gì?

SHRA“Rain Showers” trong tiếng Anh.

SHRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHRA“Rain Showers”.

Rain Showers: Mưa rào.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của SHRA

SHRA có nghĩa “Rain Showers”, dịch sang tiếng Việt là “Mưa rào”.