SI là gì? Nghĩa của từ si

SI là gì?

SI“Slovenia” trong tiếng Anh.

SI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SI“Slovenia”.

Slovenia: Slovenia.
mã quốc gia ISO 3166 và FIPS 10-4.

Một số kiểu SI viết tắt khác:

Socialist International: Quốc tế xã hội chủ nghĩa.

Sports Illustrated: Những môn thể thao được minh họa.

Système International: Système International.
Tiếng Pháp, Hệ thống Đơn vị Quốc tế.

Sinhala language: Ngôn ngữ Sinhala.
mã ISO 639-1: si.

Silicon: Silicon.
Si.

Giải thích ý nghĩa của SI

SI có nghĩa “Slovenia”, dịch sang tiếng Việt là “Slovenia”.