SICS là gì? Nghĩa của từ sics

SICS là gì?

SICS“Swedish Institute of Computer Science” trong tiếng Anh.

SICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SICS“Swedish Institute of Computer Science”.

Swedish Institute of Computer Science: Viện Khoa học Máy tính Thụy Điển.

Giải thích ý nghĩa của SICS

SICS có nghĩa “Swedish Institute of Computer Science”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Khoa học Máy tính Thụy Điển”.