SIF là gì? Nghĩa của từ sif

SIF là gì?

SIF“Selective Identification Feature” trong tiếng Anh.

SIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIF“Selective Identification Feature”.

Selective Identification Feature: Tính năng nhận dạng có chọn lọc.

Giải thích ý nghĩa của SIF

SIF có nghĩa “Selective Identification Feature”, dịch sang tiếng Việt là “Tính năng nhận dạng có chọn lọc”.