SIG là gì? Nghĩa của từ sig

SIG là gì?

SIG“Schweizerische Industrie Gesellschaft” trong tiếng Anh.

SIG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIG“Schweizerische Industrie Gesellschaft”.

Schweizerische Industrie Gesellschaft: Schweizerische Industrie Gesellschaft.
tiếng Đức, "Công ty Công nghiệp Thụy Sĩ".

Một số kiểu SIG viết tắt khác:

Special Interest Group: Nhóm lợi ích đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SIG

SIG có nghĩa “Schweizerische Industrie Gesellschaft”, dịch sang tiếng Việt là “Schweizerische Industrie Gesellschaft”.