SIGCAT là gì? Nghĩa của từ sigcat

SIGCAT là gì?

SIGCAT“Special Interest Group for CD-ROM Applications and Technology” trong tiếng Anh.

SIGCAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIGCAT“Special Interest Group for CD-ROM Applications and Technology”.

Special Interest Group for CD-ROM Applications and Technology: Nhóm lợi ích đặc biệt cho các ứng dụng và công nghệ CD-ROM.

Giải thích ý nghĩa của SIGCAT

SIGCAT có nghĩa “Special Interest Group for CD-ROM Applications and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm lợi ích đặc biệt cho các ứng dụng và công nghệ CD-ROM”.