SIMAC là gì? Nghĩa của từ simac

SIMAC là gì?

SIMAC“Semantic Interaction with Music Audio Contents” trong tiếng Anh.

SIMAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMAC“Semantic Interaction with Music Audio Contents”.

Semantic Interaction with Music Audio Contents: Tương tác ngữ nghĩa với nội dung âm thanh âm nhạc.

Giải thích ý nghĩa của SIMAC

SIMAC có nghĩa “Semantic Interaction with Music Audio Contents”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tác ngữ nghĩa với nội dung âm thanh âm nhạc”.