SIMM là gì? Nghĩa của từ simm

SIMM là gì?

SIMM“Single In-line Memory Module” trong tiếng Anh.

SIMM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIMM“Single In-line Memory Module”.

Single In-line Memory Module: Mô-đun bộ nhớ trong dòng đơn.

Giải thích ý nghĩa của SIMM

SIMM có nghĩa “Single In-line Memory Module”, dịch sang tiếng Việt là “Mô-đun bộ nhớ trong dòng đơn”.