SINCGARS là gì? Nghĩa của từ sincgars

SINCGARS là gì?

SINCGARS“SINgle Channel Ground and Airborne Radio System” trong tiếng Anh.

SINCGARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SINCGARS“SINgle Channel Ground and Airborne Radio System”.

SINgle Channel Ground and Airborne Radio System: Hệ thống vô tuyến trên mặt đất và trên không của kênh SINgle.

Giải thích ý nghĩa của SINCGARS

SINCGARS có nghĩa “SINgle Channel Ground and Airborne Radio System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống vô tuyến trên mặt đất và trên không của kênh SINgle”.