SIRI là gì? Nghĩa của từ siri

SIRI là gì?

SIRI“Service Interface for Real Time Information” trong tiếng Anh.

SIRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SIRI“Service Interface for Real Time Information”.

Service Interface for Real Time Information: Giao diện dịch vụ cho thông tin thời gian thực.

Một số kiểu SIRI viết tắt khác:

Speech Interpretation and Recognition Interface: Giao diện nhận dạng và diễn giải giọng nói.
Siri - phần mềm Apple iOS.

Giải thích ý nghĩa của SIRI

SIRI có nghĩa “Service Interface for Real Time Information”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện dịch vụ cho thông tin thời gian thực”.