SJ là gì? Nghĩa của từ sj

SJ là gì?

SJ“Svalbard and Jan Mayen” trong tiếng Anh.

SJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SJ“Svalbard and Jan Mayen”.

Svalbard and Jan Mayen: Svalbard và Jan Mayen.
mã ISO 3166.

Một số kiểu SJ viết tắt khác:

Societas Iesu: Societas Iesu.
tiếng Latinh: Hội của Chúa Giêsu, dòng Tên.

Statens Järnvägar: Statens Järnvägar.
Đường sắt Nhà nước Thụy Điển.

Giải thích ý nghĩa của SJ

SJ có nghĩa “Svalbard and Jan Mayen”, dịch sang tiếng Việt là “Svalbard và Jan Mayen”.