SJM là gì? Nghĩa của từ sjm

SJM là gì?

SJM“Svalbard and Jan Mayen” trong tiếng Anh.

SJM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SJM“Svalbard and Jan Mayen”.

Svalbard and Jan Mayen: Svalbard và Jan Mayen.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của SJM

SJM có nghĩa “Svalbard and Jan Mayen”, dịch sang tiếng Việt là “Svalbard và Jan Mayen”.