SK là gì? Nghĩa của từ sk

SK là gì?

SK“Sân khấu” trong tiếng Việt, “Saskatchewan” trong tiếng Anh.

SK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SK“Sân khấu”, “Saskatchewan”.

Sân khấu.

Saskatchewan: Saskatchewan.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu SK viết tắt khác:

Slovakia: Slovakia.
mã ISO 3166.

Slovak language: Ngôn ngữ Slovak.
mã ISO 639-1: sk.

Sức khỏe.

Giải thích ý nghĩa của SK

VIỆT NGỮ.

SK có nghĩa “Sân khấu” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

SK có nghĩa “Saskatchewan”, dịch sang tiếng Việt là “Saskatchewan”.