SKL là gì? Nghĩa của từ skl

SKL là gì?

SKL“School” trong tiếng Anh.

SKL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SKL“School”.

School: Trường học.
Từ này được cho rằng có nguồn gốc bởi một từ biến thể của "School" là "Skool".

Một số kiểu SKL viết tắt khác:

Intel Skylake CPU microarchitecture: Vi kiến trúc CPU Skylake của Intel.

SKALE Network: Mạng SKALE.

Finnish Christian League: Liên đoàn Cơ đốc giáo Phần Lan.
Suomen Kristillinen Liitto (tiếng Phần Lan).

Super Kabaddi League.

Share Ko Lang: Chỉ việc chia sẻ.

Giải thích ý nghĩa của SKL

SKL có nghĩa “School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường học”.