SL là gì? Nghĩa của từ sl

SL là gì?

SL“Sierra Leone” trong tiếng Anh.

SL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SL“Sierra Leone”.

Sierra Leone: Sierra Leone.
mã quốc gia ISO 3166 và FIPS 10-4.

Một số kiểu SL viết tắt khác:

Start Line: Dòng đầu.

Slovene language: Ngôn ngữ Slovene.
mã ISO 639-1: sl.

Giải thích ý nghĩa của SL

SL có nghĩa “Sierra Leone”, dịch sang tiếng Việt là “Sierra Leone”.