SLAA là gì? Nghĩa của từ slaa

SLAA là gì?

SLAA“Sex and Love Addicts Anonymous” trong tiếng Anh.

SLAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLAA“Sex and Love Addicts Anonymous”.

Sex and Love Addicts Anonymous: Người nghiện tình dục và tình yêu Ẩn danh.

Giải thích ý nghĩa của SLAA

SLAA có nghĩa “Sex and Love Addicts Anonymous”, dịch sang tiếng Việt là “Người nghiện tình dục và tình yêu Ẩn danh”.