SLB là gì? Nghĩa của từ slb

SLB là gì?

SLB“Solomon Islands” trong tiếng Anh.

SLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLB“Solomon Islands”.

Solomon Islands: Quần đảo Solomon.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của SLB

SLB có nghĩa “Solomon Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Solomon”.