SLIT là gì? Nghĩa của từ slit

SLIT là gì?

SLIT“SubLingual ImmunoTherapy” trong tiếng Anh.

SLIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLIT“SubLingual ImmunoTherapy”.

SubLingual ImmunoTherapy: Liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi.

Giải thích ý nghĩa của SLIT

SLIT có nghĩa “SubLingual ImmunoTherapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi”.