SLK là gì? Nghĩa của từ slk

SLK là gì?

SLK“Slovak language” trong tiếng Anh.

SLK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLK“Slovak language”.

Slovak language: Ngôn ngữ Slovak.
mã ISO 639-2: slk.

Giải thích ý nghĩa của SLK

SLK có nghĩa “Slovak language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Slovak”.