SLR là gì? Nghĩa của từ slr

SLR là gì?

SLR“Single-Lens Reflex” trong tiếng Anh.

SLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SLR“Single-Lens Reflex”.

Single-Lens Reflex: Phản xạ ống kính đơn.
máy ảnh.

Giải thích ý nghĩa của SLR

SLR có nghĩa “Single-Lens Reflex”, dịch sang tiếng Việt là “Phản xạ ống kính đơn”.