SMD là gì? Nghĩa của từ smd

SMD là gì?

SMD“Surface Mount Device” trong tiếng Anh.

SMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMD“Surface Mount Device”.

Surface Mount Device: Thiết bị gắn bề mặt.

Giải thích ý nghĩa của SMD

SMD có nghĩa “Surface Mount Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị gắn bề mặt”.