SME là gì? Nghĩa của từ sme

SME là gì?

SME“Scan Mirror Electronics” trong tiếng Anh.

SME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SME“Scan Mirror Electronics”.

Scan Mirror Electronics: Quét gương điện tử.

Một số kiểu SME viết tắt khác:

Subject Matter Expert: Chuyên gia về vấn đề.

Northern Sami language: Ngôn ngữ Bắc Sami.
mã ISO 639-2: sme.

Giải thích ý nghĩa của SME

SME có nghĩa “Scan Mirror Electronics”, dịch sang tiếng Việt là “Quét gương điện tử”.