SMF là gì? Nghĩa của từ smf

SMF là gì?

SMF“Site Master File” trong tiếng Anh.

SMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMF“Site Master File”.

Site Master File: Hồ sơ tổng thể của nhà sản xuất.
Tên tài liệu được sử dụng trong nghành công nghiệp dược phẩm, chứa nhiều nội dung liên quan đến chất lượng sản phẩm và nhiều thông tin khác.

Một số kiểu SMF viết tắt khác:

System Management Facilities: Cơ sở quản lý hệ thống.
Thành phần của hệ điều hành, giúp cho việc quản lý các quy trình hệ thống.

Single-mode optical fibre: Sợi quang đơn mode.

Service Management Facility: Cơ sở quản lý dịch vụ.

Simple Machines Forum: Diễn đàn máy đơn giản.

Social Market Foundation: Tổ chức thị trường xã hội.

Giải thích ý nghĩa của SMF

SMF có nghĩa “Site Master File”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ tổng thể của nhà sản xuất”.