SMX là gì? Nghĩa của từ smx

SMX là gì?

SMX“Server Macro Expansion” trong tiếng Anh.

SMX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SMX“Server Macro Expansion”.

Server Macro Expansion: Mở rộng Macro Máy chủ.

Một số kiểu SMX viết tắt khác:

Spatial multiplexing: Ghép kênh không gian.

Sulfamethoxazole: Sulfamethoxazole.

Giải thích ý nghĩa của SMX

SMX có nghĩa “Server Macro Expansion”, dịch sang tiếng Việt là “Mở rộng Macro Máy chủ”.